گالری تصاویر

عکس هایی از زمین کشاورزی

              (مراحل کاشت و برداشت برنج طبیعی و 100% سالم ایرانی)

زمین کشاورزی

کاشت

زمین

برداشت شلتوک

برنج را طبیعی و سالم مصرف نماییم